Informace o produktu

Automatizace dávkování kapalin

Titrino

Automatizace dávkování kapalin, případně propojení starších autotitrátorů s počítačem je často řešenou problematikou, se kterou máme bohaté zkušenosti. Příklady realizací tohoto typu jsou např.:

Řízení peristaltického čerpadla sériovým portem PC

Zařízení umožňuje dávkovat od cca 20 mikrolitrů kapaliny s pozoruhodnou přesností.


Byreta ABU 80

Byreta ABU 80 je použita jako dávkovač analyzovaných roztoků u aparatury pro automatické měření elektrokapilárních křivek.

Fotogalerie

ABU80


Přestavba byrety KF701 Titrino

Byreta KF701 Titrino, původně určená pro Karl-Fischerovu titraci, byla přestavěna pro provádění acidobazických titrací (zadavatelem byla firma Meopta, a.s., zařízení slouží k analýze lázní pro galvanická pokovování). Kromě počítačového řízení titrace byla řešena i detekce bodu ekvivalence pomocí pH elektrody. Celé zařízení je ovládáno pomocí A/D karty USB 6008.

Fotogalerie

titrino1 titrino2 titrino3 titrino4 titrino5


Počítačové řízení byrety TITRONIC® basic

Byreta TITRONIC® basic je patrně nejlevnější automatická byreta na trhu. Byreta je určena pro ruční ovládání "myší" a dávkování probíhá v krocích po deseti mikrolitrech. Lze ji snadno upravit pro ovládání pomocí PC a získat tak dávkovací zařízení, eventuálně po doplnění měření (pH, amperometrie, konduktivita) plnohodnotný autotitrátor.

Fotogalerie

titroni1 titronic2 titronic3