Informace o produktu

Potenciostat/galvanostat 2 A

potenciostat

Parametry přístroje se mohou lišit dle použité A/D karty sloužící ke komunikaci s PC. V základním provedení umožňuje kontrolu potenciálu v rozmezí ± 2,5 V, proud do 2A . Zařízení poskytuje tři proudové rozsahy (20, 200 a 2000 mA).