Informace o produktu

Potenciostat/galvanostat 100 mA

potenciostat

Parametry přístroje se mohou lišit dle použité A/D karty sloužící ke komunikaci s PC. V základním provedení umožňuje kontrolu potenciálu v rozmezí ± 2,5 V, proud do 100 mA (s rezervou, přístroj je dimenzován do cca 200 mA). Zařízení poskytuje tři proudové rozsahy (1, 10 a 100 mA).Podle potřeby zákazníka lze potenciostat/galvanostat 100 mA vybavit vstupy pro čidla kontrolující průběh elektrolýzy (např. pH elektroda, konduktivita, potenciometrická nebo amperometrická indikace bodu ekvivalence při coulometrických titracích).