Informace o produktech

Elektrody

elektrody


elektrody


elektrody


elektrody


elektrody


elektrody


elektrody


elektrody


Argentochloridová elektroda (délka cca 6cm, průměr cca 4mm, skleněné tělo, 3M KCl, kapalinový spoj je tvořen klasickým způsobem - zátkou z průlinčitého skla "vycor").


Argentochloridová elektroda pro práci v nevodných prostředích (délka cca 6cm, průměr cca 4mm, skleněné tělo, snadné složení po naplnění vhodným elektrolytem).

Voltametrické elektrody (Au, Pt - průměr 2mm, GC - průměr 3mm; jiné materiály na dotaz, těla elektrod vyrábíme z materiálu PEEK (délka 6cm, průměr 6mm), alternativně i Kel-F nebo PTFE). Mosazný kontakt.
Voltametrické elektrody rozebíratelné, hlavice obsahující elektrodový materiál o délce 1 cm je určena k vložení do elektronového mikroskopu.
Voltametrické elektrody s nízkým profilem (4-6 mm), vyvinuté pro zkoumání elektrodepozitů fotoelektronovou spektroskopii (XPS).
Pomocné elektrody, tvořené 5 cm tvrzeného Pt drátu o průměru 0,5 mm; z toho 3,5 cm je určeno pro kontakt s měřeným roztokem.

Elektrodový držák pro uchycení destičkových a jiných vzorků.

Ostatní elektrody (např. uhlíková pastová elektroda s pístem a vyměnitelným teflonovým zásobníkem na uhlíkovou pastu s otvorem o požadovaném průměru, mosazný kontakt s aretací, viz obr.).
elektrody


Snažíme se, aby byly parametry elektrod L-Chem srovnatelné nebo lepší než parametry obdobných elektrod vyráběných konkurencí, o čemž svědčí mj. i voltamogramy ferro/ferrikyanidového redox páru na GC elektrodách poskytnuté laskavostí jednoho z našich zákazníků.